Envoyer à un ami

Oferta pracy Polska

Zatrudnienie i zakres działalności ONG OSI Polska Voir descriptif détaillé

Oferta pracy Polska

Zatrudnienie i zakres działalności ONG OSI Polska Voir descriptif détaillé

Menez à bien d'incroyables projets scientifiques !
Des voyages scientifiques qui changent le monde
Des aventures hors du commun, des projets réels pour le développement durable

Accueil > Offres d'emplois > Oferta pracy Polska

Déposer sa candidature

Ajouter à ma WishList

Introduction

Ta strona jest przeznaczona dla osób zainteresowanych tworzeniem przedstawicielstwa ONG Objectif Sciences International w Polsce.

L'Offre d'Emploi

Prace nad powołaniem lokalnego przedstawicielstwa ONG Objectif Sciences International w Polsce zostały rozpoczęte.

Zatrudnienie i działalność

W zależności od charakteru podejmowanej współpracy w roli pracownika lub podwykonawcy przedstawiamy poniżej zalecenia dotyczące zatrudnienia. Prezentujemy również listę obszarów i zakres działalności, jakie proponujemy polskiemu przedstawicielstwu ONG Objectif Sciences International :

 • Szkolnictwo naukowe w Polsce
 • Prezentacje w szkołach polskich
 • Organizacja (zapewnienie kadry i opieki) i animowanie pobytów naukowo-przyrodniczych w Polsce
 • Organizacja (zapewnienie kadry i opieki) szkoleń technicznych w Polsce
 • Dyrekcja Programowa odpowiedzialna za wdrażanie programu badawczo-naukowego ONG OSI w Polsce
 • Dyrekcja Programowa uczestnicząca w rozwoju ONG OSI w Polsce
 • Dyrekcja Programowa odpowiedzialna za wdrażanie programów pedagogicznych i logistycznych dot. zrównoważonego rozwoju ONG OSI w Polsce

Terminy

Procedura powołania przedstawicielstwa OSI w Polsce została rozpoczęta. Działalność przedstawicielstwa jest skierowana do osób pochodzących z Polski. Rozpoczęcie nowej działalności w Polsce wiąże się ze stworzeniem miejsc pracy na rynku polskim.

Wszystkie osoby, które pragną uczestniczyć w tworzeniu miejsc pracy w danym kraju muszą mieć możliwość uczestniczenia w szkoleniu "St1 – Projekt edukacyjny związany z badaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Harmonogram działań :

 • Początek kwietnia 2017 : Szkolenie "St1 – Projekt edukacyjny związany z badaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju”
 • Początek kwietnia 2017 : Jeśli zdecydują się Państwo pełnić rolę szefa projektu (team leader), kierownika grupy lub szkoleniowca w ramach działalności OSI w Polsce, powinni Państwo wziąć również udział w Seminarium Szkoleniowym dla Osób Realizujących Program, które zostanie zorganizowane w kolejnym tygodniu po szkoleniu St1.
 • Początek czerwca 2017 : Jeśli stanowicie Państwo część Grupy Polskiej realizującej Cele dot. Nauk Międzynarodowych możecie wspierać ONG OSI poprzez swoje bezpośrednie zaangażowanie w działalność przedstawicielstwa OSI w Polsce, która będzie realizowana na tym rynku.
 • Lipiec 2017 - Sierpień 2017 : Okres przygotowawczy // określenie działań w Polsce
 • Wrzesień 2017 : Zatwierdzenie pierwszych działań OSI w Polsce
 • Wrzesień 2017 - Czerwiec 2018 : Okres promowania programu w Polsce przez wszystkich członków OSI Grupa Polska// przedstawicielstwa OSI w Polsce.
 • Począwszy od stycznia 2018 : Odbywają się pierwsze działania Grupy OSI Polska// przedstawicielstwa OSI w Polsce
 • Począwszy od stycznia 2018 : Początek zatrudnienia dla osób, które ukończyły szkolenie "St1 – Projekt edukacyjny związany z badaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju”

OFERTA OSI

Pole działania i zakres obowiązków lokalnych przedstawicieli ONG OSI w danym kraju to :

 • Zespół profesjonalistów, szkolonych, działających niezależnie, którzy stanowią część OSI poprzez realizację swoich propozycji dla tej organizacji w ich kraju.
 • Tworzenie miejsc pracy i realizowanie dochodów, dla Państwa , dla lokalnej społeczności / rynku (w zależności od kraju powstaje od 5 do 50 miejsc pracy )
 • Oferta//program Pobytów// Turnusów Badawczo - Naukowych skierowanych do społeczności danego kraju
 • Oferta Szkoleń Technicznych we wszystkich dziedzinach nauki , techniki i środowiska
 • Oferta Szkoleń Pedagogicznych na najwyższym poziomie dla członków zespołu OSI Państwa kraju oraz dla Państwa odbiorców (szkół, uniwersytetów)
 • Oferta prezentacji pedagogicznych w placówkach szkolnych i uniwersyteckich w Państwa kraju
 • Propozycje rozwiązań problemów dot. rozwoju projektu// wdrażania projektu w Państwa kraju, opartych na działaniach i programach rozwijanych w ramach Grupy OSI Państwa kraju.
 • Program rocznych spotkań , w Państwa kraju, na tematy związane z Państwa działaniami// aktywnością
 • Uczestnictwo w międzynarodowej Konwencji OSI, która odbywa się każdego roku w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, w Palais des Nations w Genewie.

Mentorzy i Szkoleniowcy

Jeżeli należycie do grona nauczycieli, dyrektorów szkół, badaczy, naukowców, pasjonatów edukacji, szefów firm to dołączenie do Grupy OSI oznacza jeszcze szybsze tworzenie miejsc pracy na terenie Państwa kraju.

Dołączcie do nas po wcześniejszym odbyciu szkolenia "St1 – Projekt edukacyjny związany z badaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Jest ono konieczne, abyście mogli Państwo zintegrować się z Grupą OSI w Państwa kraju. Będąc jej częścią będziecie Państwo mogli podejmować decyzje dot. rozwoju lokalnej sekcji ONG OSI.

Sposób działania

Aby móc :

 • jako Mentor wspierać tworzenie nowych miejsc pracy,
 • korzystać z zatrudnienia / stworzonych miejsc pracy,

powinniście Państwo po zapoznaniu się z informacjami ze strony : http://www.educateur-scientifique.com/Formation-de-Niveau-1-en-Pedagogie.html

 • zapisać się na szkolenie "St1 – Projekt edukacyjny związany z badaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju”, które odbędzie się Waszym kraju
 • przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko Szkoleniowca Naukowego dla Waszego kraju odpowiadając na ogłoszenie zamieszczone na stronie : http://www.educateur-scientifique.com/Postes-a-pourvoir-Animateur-et.html

Jeśli planujecie Państwo dalsze działania i chcecie odpowiadać za tworzenie Lokalnej Grupy OSI w Waszym kraju możecie również :

Kontakt

Osoby odpowiedzialne za tworzenie Grupy OSI w Państwa kraju skontaktują się z Państwem, jak tylko

Mogą Państwo również nawiązać bezpośredni kontakt z osobami zaangażowanymi w tworzenie Grupy OSI w Państwa kraju zapisując się do grupy dyskusyjnej online pod następującym adresem : https://www.facebook.com/groups/OSIPoland/?ref=ts&fref=ts

W ten sposób możecie Państwo otrzymać wiele użytecznych informacji zadając wszystkie pytania na jakie tylko macie ochotę.

Nos partenaires

Voir également